Actueel

Up to date blijven is belangrijk, het kan geld opleveren! Wij informeren je graag.

 

Beschikking fiscale eenheid

Beschikking fiscale eenheid

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is gelegen in de

Voorkom belastingrente

Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor investeringen boven

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Tarieven

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste

Aanpassing STAP-budget

Aanpassing STAP-budget

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast om misbruik en oneigenlijk gebruik te

Afkoopgrens klein pensioen

Afkoopgrens klein pensioen

Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in de

Eigenwoningschuld bij eigen bv

Eigenwoningschuld bij eigen bv

Rente, die betrekking heeft op een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt

Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

Btw over privégebruik auto

Btw over privégebruik auto

Over het privégebruik van een auto van de zaak dient de ondernemer omzetbelasting af te dragen. De

Gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon

Doelmatigheidsmarge

Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk

Middelingsregeling vervalt

Middelingsregeling vervalt

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk

Kamervragen STAP-budget

Kamervragen STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing die arbeidsmarktgericht is. STAP staat voor

Onroerendezaak-bv

Onroerendezaak-bv

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd.

Kamervragen ubo-register

Kamervragen ubo-register

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat een

Brief stand van zaken box 3

Brief stand van zaken box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een brief betreffende de stand van zaken ten aanzien van de

Verjaring loonvordering

Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de

Aftrek specifieke zorgkosten

Aftrek specifieke zorgkosten

De uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover zij een

Overgang van onderneming

Overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de

Privégebruik bedrijfswoning

Privégebruik bedrijfswoning

Voor de toepassing van de omzetbelasting wordt met een dienst gelijkgesteld het gebruiken van een tot het

Betaling geen zakelijke last

Betaling geen zakelijke last

Een ondernemer wilde een door hem betaald bedrag als bedrijfslast in mindering brengen op zijn winst uit

Ondernemersfaciliteiten 2022

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2022 9,44% van de

Investeringsregelingen 2022

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2021 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de

Belastingheffing in box 3

Belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden.

Studiekosten

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in

Hypotheeknormen 2022

Hypotheeknormen 2022

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de

Regeling TVL aangepast

Regeling TVL aangepast

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten

Bijtelling emissievrije auto

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling

Meer weten over ons? Nader kennismaken?