Actueel

Up to date blijven is belangrijk, het kan geld opleveren! Wij informeren je graag.

 

Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

Btw over privégebruik auto

Btw over privégebruik auto

Over het privégebruik van een auto van de zaak dient de ondernemer omzetbelasting af te dragen. De

Gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon

Doelmatigheidsmarge

Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk

Middelingsregeling vervalt

Middelingsregeling vervalt

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk

Kamervragen STAP-budget

Kamervragen STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing die arbeidsmarktgericht is. STAP staat voor

Onroerendezaak-bv

Onroerendezaak-bv

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd.

Kamervragen ubo-register

Kamervragen ubo-register

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat een

Brief stand van zaken box 3

Brief stand van zaken box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een brief betreffende de stand van zaken ten aanzien van de

Verjaring loonvordering

Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de

Aftrek specifieke zorgkosten

Aftrek specifieke zorgkosten

De uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover zij een

Overgang van onderneming

Overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de

Privégebruik bedrijfswoning

Privégebruik bedrijfswoning

Voor de toepassing van de omzetbelasting wordt met een dienst gelijkgesteld het gebruiken van een tot het

Betaling geen zakelijke last

Betaling geen zakelijke last

Een ondernemer wilde een door hem betaald bedrag als bedrijfslast in mindering brengen op zijn winst uit

Ondernemersfaciliteiten 2022

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2022 9,44% van de

Investeringsregelingen 2022

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2021 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de

Belastingheffing in box 3

Belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden.

Studiekosten

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in

Hypotheeknormen 2022

Hypotheeknormen 2022

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de

Regeling TVL aangepast

Regeling TVL aangepast

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten

Bijtelling emissievrije auto

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling

Aanpassingen bpm

Aanpassingen bpm

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en

Terugvragen buitenlandse btw

Terugvragen buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Verhuurderheffing

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing is een belasting die wordt geheven van eigenaren van sociale huurwoningen. Dat zijn

Kamervragen Tozo-regeling

Kamervragen Tozo-regeling

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een artikel met als

Startersregeling TVL

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

Startersregeling TVL

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

TVL startende ondernemers

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van

Toepassing inkeerregeling

Toepassing inkeerregeling

Het doen van een onjuiste aangifte is grond voor het opleggen van een boete. Het alsnog doen van een

Kamervragen fraude TVL

Kamervragen fraude TVL

Om getroffen ondernemers tegemoet te komen in hun doorlopende vaste lasten is aan het begin van de

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan

Salarisadministratie. Makkelijk, snel en volledig foutloos. 


Salarisadministratie. Makkelijk, snel en volledig foutloos. 


Salarisadministratie. Makkelijk, snel en volledig foutloos. Altijd een  correcte salarisstrook, de laatste  cao’s , automatische controles en  overzicht met  intuïtieve  dashboards! Wist je dat je de salarisverwerking volledig kunt integreren met jouw Exact Online...

Verzoek ambtshalve vermindering te laat

Verzoek ambtshalve vermindering te laat

De Belastingdienst vermindert een belastingaanslag ambtshalve wanneer is gebleken dat de aanslag te hoog is vastgesteld. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een aanslag kan tot ambtshalve vermindering van de aanslag leiden. Een belastingplichtige kan een...

Lager gebruikelijk loon

Lager gebruikelijk loon

Op grond van de Wet op de loonbelasting wordt het loon van een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt ten minste gesteld op het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon bedroeg in 2015 ten minste € 44.000. Als de omstandigheden dat...

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter invoering van een Europese richtlijn. Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken...

Naheffing mrb van auto met buitenlands kenteken

Naheffing mrb van auto met buitenlands kenteken

Motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt geheven van de houder van een personenauto. De houder van een in het buitenland geregistreerd motorvoertuig is de persoon in Nederland die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft. Bij constatering van gebruik van de weg met een...

Keuzewijzer autobelastingen

Keuzewijzer autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Keuzewijzer autobelastingen naar de Tweede Kamer gestuurd. De keuzewijzer omvat een overzicht van de beleidsopgaven en mogelijke beleidsopties op het terrein van de autobelastingen ten behoeve van de kabinetsformatie. De...

Meer weten over ons? Nader kennismaken?