Aftrek reiskosten bij resultaatgenieter

jul 8, 2024 | Kantoornieuws

Bij de bepaling van het resultaat uit een werkzaamheid zijn zakelijke reiskosten (inclusief woon-werkverkeer), die met een privévervoermiddel van de belastingplichtige worden gemaakt, aftrekbaar tot een maximumbedrag per kilometer. In het jaar 2018 bedroeg het maximum € 0,19 per kilometer. Andere kosten, die aan het vervoermiddel gerelateerd zijn, kunnen niet ten laste van het resultaat worden gebracht.

Een zelfstandige krantenbezorger ontving van zijn opdrachtgever geen vergoeding voor bij de uitvoering van de opdracht gereden zakelijke kilometers. De betaaloverzichten omvatten een belaste kilometervergoeding van negatief € 0,19 per kilometer en een onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, berekend naar hetzelfde aantal kilometers. De opdrachtgever heeft toegelicht dat hij deze posten op de betaaloverzichten heeft vermeld om het aantal gereden kilometers inzichtelijk te maken, ter berekening van de aftrekpost in de aangifte IB.

Volgens de rechtbank heeft de krantenbezorger over 2018 recht op aftrek van € 0,19 maal het aantal gereden kilometers van 20.916.

Bron: Mon, 08 Jul 2024 12:41:32 +0100
Share This