Kamervragen over laagdrempelige fiscale rechtshulp

sep 18, 2023 | Kantoornieuws

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord over laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp.

Om de fiscale rechtshulp te verbeteren zal er een onafhankelijke belangenbehartiger worden ingesteld. De belangenbehartiger wordt gezien als een aanvulling op de bestaande dienstverlening. De gedachte is dat burgers en bedrijven via een maatschappelijke partij, een professionele dienstverlener of ambtenaren in contact komen met de belangenbehartiger.

Er wordt een kwartiermaker aangesteld, die zich bezig zal houden met de vormgeving en uitwerking van de taken van de belangenbehartiger. De kwartiermaker zal de voor- en nadelen van de verschillende inrichtingsvarianten in kaart brengen. Naar verwachting begint de kwartiermaker in oktober of november 2023 met zijn werkzaamheden. Onderdeel daarvan zal zijn het onderzoeken of bepaalde onderdelen van de Belastingdienst en/of de Dienst Toeslagen onder de belangenbehartiger moeten vallen.

Volgens de staatssecretarissen kan begin 2024 op basis van de bevindingen van de kwartiermaker een besluit worden genomen over de positionering van de belangenbehartiger. Uiterlijk in het najaar van 2024 moet de belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden in functie zijn.

Het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen zijn in gesprek met de ministeries van BZK en J&V om te onderzoeken hoe lokale rechtshulp voor belasting- en toeslagenzaken verbeterd kan worden.

Bron: Mon, 18 Sep 2023 12:38:01 +0100
Share This