Naheffing omzetbelasting wegens onvoldoende informatie

apr 5, 2024 | Kantoornieuws

Bij een boekenonderzoek heeft de Belastingdienst geconstateerd dat de administratie van de ondernemer gebreken vertoond. Naar aanleiding van het boekenonderzoek heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting en een vergrijpboete opgelegd. Het bezwaar van de ondernemer tegen de naheffingsaanslag en de boete is afgewezen. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en de naheffingsaanslag en de boete verminderd. In hoger beroep was in geschil of de naheffingsaanslag en de boete nog verder moeten worden verminderd.

Hof Den Bosch is van oordeel dat de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing heeft gegeven. Het hof heeft het verzoek van de ondernemer om de door de inspecteur geconstateerde gebreken te mogen herstellen en de zaak terug te wijzen naar de rechtbank afgewezen. Het hof wijst erop dat een ondernemer de administratie regelmatig moet bijhouden om een goede vastlegging van de werkelijkheid te garanderen. Een na afloop van enig jaar opgestelde administratie brengt het risico mee dat de werkelijkheid niet goed wordt weergegeven. De naheffingsaanslag heeft betrekking op de periode van 1 februari 2016 tot en met 31 december 2017. Redelijkerwijs kan niet worden verwacht dat de ondernemer in staat is alsnog een deugdelijke administratie over te leggen. De ondernemer heeft noch in beroep, noch in hoger beroep feiten of argumenten aangevoerd op grond waarvan de naheffingsaanslag en de boete verder verminderd zouden moeten worden.

Bron: Fri, 05 Apr 2024 12:20:41 +0100
Share This