Omvang terbeschikkingstelling

Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt tot resultaat uit overige werkzaamheden gerekend. In een procedure voor Hof Den Bosch was de omvang van een...
Aftrek elders belast woning in buitenland

Aftrek elders belast woning in buitenland

Tot de bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting behoren alle vermogensbestanddelen van een belastingplichtige, die niet in box 1 of box 2 behoren. Ook buitenlandse vermogensbestanddelen worden in de belastingheffing betrokken. Op grond van verdragen ter...
Naheffing omzetbelasting wegens onvoldoende informatie

Naheffing omzetbelasting wegens onvoldoende informatie

Bij een boekenonderzoek heeft de Belastingdienst geconstateerd dat de administratie van de ondernemer gebreken vertoond. Naar aanleiding van het boekenonderzoek heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting en een vergrijpboete opgelegd. Het bezwaar...