Kamervragen over laagdrempelige fiscale rechtshulp

Kamervragen over laagdrempelige fiscale rechtshulp

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord over laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp. Om de fiscale rechtshulp te verbeteren zal er een onafhankelijke belangenbehartiger worden ingesteld. De belangenbehartiger wordt gezien als...
Wie is afnemer van prestatie?

Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte leveringen en diensten in rekening is gebracht, in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de goederen en diensten door de ondernemer worden gebruikt in het kader van zijn...
Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent of een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Een economische activiteit kenmerkt zich door een duurzaam streven naar opbrengst met de...
Tijdstip uitnodiging doen van aangifte

Tijdstip uitnodiging doen van aangifte

In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de Belastingdienst iemand nog kan uitnodigen om aangifte te doen wanneer de termijn voor het opleggen van aanslagen al is verstreken. Volgens het hof is dat mogelijk. Er is geen wettelijke regel die verhindert dat...