WOZ-waarde woning niet ter discussie bij aanslag erfbelasting

jan 26, 2022 | Kantoornieuws

Een woning maakte deel uit van een nalatenschap. Voor de heffing van erfbelasting geldt als uitgangspunt dat de verkregen goederen worden belast naar de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden van de erflater. Ter vereenvoudiging van de uitvoering wordt voor de bepaling van de waarde van een woning de WOZ-waarde daarvan gehanteerd.

De Belastingdienst heeft bij uitspraak op bezwaar de opgelegde aanslag erfbelasting verminderd vanwege een verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning. In beroep en hoger beroep bestreed een van de erfgenamen de WOZ-waarde van de woning. Dat kan echter niet in een procedure over de erfbelasting. Vermindering van de WOZ-waarde is alleen mogelijk via bezwaar en beroep tegen de WOZ-beschikking. Ook de erfgenamen kunnen deze rechtsmiddelen instellen.

Bron: Wed, 26 Jan 2022 09:28:40 +0100
Share This