Wijziging Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

jan 11, 2022 | Kantoornieuws

De op 15 maart 2021 in werking getreden Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd. De wijzigingen betreffen een verhoging van de subsidie voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen van 10 naar 12% en een verlenging van de termijn waarbinnen de aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet zijn ingediend. De termijn is verlengd van vier naar zeven maanden. Met de termijnverlenging moet worden voorkomen dat subsidieaanvragers vanwege de vertraagde levering door het chiptekort hun recht op subsidie verliezen. Aanvankelijk gold de verlenging alleen voor zover in 2021 subsidie is aangevraagd. De verlenging geldt nu ook voor aanvragen in 2022. Er kan een extra verlenging worden aangevraagd van zeven maanden als wordt aangetoond dat de levertijd langer is dan zeven maanden.

Om de regeling aantrekkelijker te maken voor operational leasemaatschappijen worden het eigendom en de tenaamstelling van het voertuig in het kentekenregister ontkoppeld.

Bron: Tue, 11 Jan 2022 12:46:00 +0100
Share This