Wijziging besluit vrijstellingen erf- en schenkbelasting

jan 13, 2023 | Kantoornieuws

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over vrijstellingen van schenk- en erfbelasting gewijzigd. In verband met de verlaging per 1 januari 2023 en de afschaffing per 1 januari 2024 van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning is het beleid op dit onderdeel geactualiseerd. Voor schenkingen die voor 1 januari 2023 zijn gedaan, blijft het beleid van het oude besluit van 28 november 2018 (nr. 2018-194402) gelden.

Het onderdeel in het besluit betreffende een hernieuwd beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling na een ontbinding van een eerdere schenking ten behoeve van de eigen woning is verduidelijkt.

In de vorige versie van het besluit was een goedkeuring opgenomen voor schenkingen van vóór 1 januari 2017 onder de opschortende voorwaarde van aanwending voor een eigen woning. Dit onderdeel heeft door tijdsverloop zijn belang verloren en is om deze reden niet langer opgenomen.

Verder is een nieuwe goedkeuring opgenomen, die de mogelijkheid opent om schenkbelasting terug te krijgen als een schuldigerkenning is vervallen bij overlijden.

Bron: Fri, 13 Jan 2023 10:04:13 +0100
Share This