Wijziging afbouw salderingsregeling stroom

jul 11, 2022 | Kantoornieuws

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling in verband met de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers van stroom. Volgens het wetsvoorstel wordt de bestaande regeling van saldering van afgenomen stroom met teruggeleverde stroom met ingang van 2023 afgebouwd om per 2031 te zijn beëindigd. De minister voor Klimaat en Energie heeft een nota van wijziging ingediend. Door deze nota van wijziging wordt het begin van de afbouwperiode uitgesteld tot 1 januari 2025. Het einde van de afbouwperiode wijzigt niet. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 wordt ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel een grotere afbouwstap gezet. In dat jaar kan 64% van de teruggeleverde stroom worden gesaldeerd met afgenomen stroom. Vanaf 2026 loopt de afbouw gelijk aan het oorspronkelijke voorstel.

Bron: Mon, 11 Jul 2022 12:13:41 +0100
Share This