Verkorting wettelijke betaaltermijn in Staatsblad

apr 25, 2022 | Kantoornieuws

De wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen is in het Staatsblad geplaatst. De wetswijziging treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. De wijziging heeft betrekking op de uiterste betaaltermijn voor grote ondernemingen, die een handelsovereenkomst sluiten met kleine of middelgrote ondernemingen. Volgens de huidige wet bedraagt deze termijn 60 dagen. Eén jaar na het tijdstip van het in werking treden van de wetswijziging wordt de verkorting van de betaaltermijn ook van toepassing op overeenkomsten die op het tijdstip van inwerkingtreding al bestaan.

Bron: Mon, 25 Apr 2022 11:57:42 +0100
Share This