Verhoogde kindvrijstelling erfbelasting

okt 13, 2022 | Kantoornieuws

In de erfbelasting bestaat, naast de reguliere vrijstelling voor verkrijgingen door kinderen, een verhoogde kindervrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor kinderen, die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en die door ziekte of gebrek niet in staat zijn om met arbeid de helft te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd kunnen verdienen. 

In een procedure voor de rechtbank was in geschil of voor het antwoord op de vraag of een kind grotendeels op kosten van de overledene werd onderhouden vereist is dat het kind behoeftig is. De erfgename in deze procedure werd tijdens het leven van haar moeder feitelijk grotendeels op kosten van haar moeder onderhouden.

De rechtbank stelt vast dat in de wettekst de eis van behoeftigheid niet wordt gesteld. De verhoogde kindervrijstelling is volgens de wetsgeschiedenis bedoeld voor zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden. Met de in de wettekst genoemde voorwaarden heeft de wetgever invulling gegeven aan de beoordeling van deze financiële afhankelijkheid van het kind. Naar het oordeel van de rechtbank is behoeftigheid geen vereiste om in aanmerking te komen voor toepassing van de verhoogde kindervrijstelling. 

De rechtbank heeft de aanslag erfbelasting verminderd.

Bron: Thu, 13 Oct 2022 12:14:21 +0100
Share This