Uitgaven ten onrechte opgevoerd als aftrekbare kosten eigen woning

apr 4, 2022 | Kantoornieuws

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van schulden, voor zover de schulden zijn besteed aan de aanschaf, bouw, verbouwing of onderhoud van de eigen woning. De bewijslast voor de besteding van het geleende geld ligt bij de belastingplichtige die de aftrek van de betaalde rente claimt.

Bij controle van de aangifte IB/PVV 2018 bleek dat een belastingplichtige uitgaven voor de huur van twee parkeerplaatsen en bijdragen aan de Vereniging van Eigenaren en rente op kredieten had opgevoerd als aftrekbare uitgaven voor de eigen woning. Die constatering leverde een nieuw feit op dat navordering over eerdere jaren rechtvaardigde. Van die feiten hoefde de Belastingdienst niet reeds op de hoogte te zijn. Ook hoefde de Belastingdienst naar het oordeel van de rechtbank niet te twijfelen aan de juistheid van de aangiften over de betreffende jaren. Met het opleggen van navorderingsaanslagen werden de geclaimde aftrekposten gecorrigeerd.

In de procedure over de navorderingsaanslagen slaagde de belanghebbende niet in de op hem rustende bewijslast dat hij de kredieten had besteed aan de eigen woning. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Belastingdienst de aftrek terecht gecorrigeerd. In hoger beroep sloot Hof Den Haag zich bij het oordeel van de rechtbank aan.

Bron: Mon, 04 Apr 2022 11:31:23 +0100
Share This