Toepassing goed koopmansgebruik op toerekening resultaat

nov 1, 2021 | Kantoornieuws

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt vastgesteld alsof sprake is van een onderneming. De bepaling van de winst uit onderneming gebeurt met inachtneming van de regels van goed koopmansgebruik. De hoofdregel van goed koopmansgebruik is dat baten en lasten worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben.

In een procedure voor Hof Den Haag stond vast dat de belanghebbende de aangifte over 2016 niet tijdig had gedaan. De Belastingdienst stelde de aanslag ambtshalve vast. De belanghebbende genoot resultaat uit overige werkzaamheden, bestaande uit betalingen uit het persoonsgebonden budget (pgb) voor het verlenen van zorg aan haar moeder. De inspecteur betrok alle betalingen die in 2016 uit het pgb waren ontvangen door de belanghebbende in de aanslag inkomstenbelasting. Een deel van deze betalingen had betrekking op in 2015 verleende zorg.

Op grond van de hoofdregel hoefde de belanghebbende het in 2016 uitbetaalde bedrag slechts in 2016 in aanmerking te nemen voor zover het betrekking had op de in dat jaar verleende zorg. Het hof verlaagde de aanslag. Het hof wees de opvatting van de inspecteur, dat de belanghebbende verplicht was om het resultaat pas in aanmerking te nemen op het moment dat de zekerheid bestaat dat de vergoeding daadwerkelijk zal worden ontvangen, af.

Bron: Mon, 01 Nov 2021 12:53:54 +0100
Share This