Omzetbelasting terecht in rekening gebracht

sep 6, 2021 | Kantoornieuws

Wie ten onrechte omzetbelasting in rekening brengt, is deze volgens de wet verschuldigd en moet deze op aangifte betalen. Wel is herziening van ten onrechte gefactureerde omzetbelasting op verzoek mogelijk. Het verzoek om herziening kan onder meer worden gedaan in het kader van een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting. Een ondernemer die verzoekt om een teruggaaf van eerder ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting moet aannemelijk maken dat de omzetbelasting ten onrechte in rekening is gebracht.

In een procedure voor de rechtbank voerde een ondernemer aan dat sprake was van een door de gemeente aan de ondernemer verleende subsidie. Tegenover het aan de gemeente gefactureerde bedrag stond volgens de ondernemer geen prestatie van zijn kant. De rechtbank deelde deze opvatting niet. Volgens de rechtbank duidde de overeenkomst tussen de gemeente en de ondernemer er op dat het gefactureerde bedrag de vergoeding voor een prestatie van de ondernemer vormde. Tussen de betaling en de prestatie bestond een rechtstreeks verband. Daarmee was sprake van een prestatie onder bezwarende titel en van een belaste prestatie voor de omzetbelasting.

Volgens de rechtbank kon niet worden vastgesteld dat de ondernemer ten onrechte omzetbelasting in rekening heeft gebracht aan de gemeente. De rechtbank heeft het beroep van de ondernemer ongegrond verklaard.

Bron: Mon, 06 Sep 2021 11:59:10 +0100
Share This