Kamervragen bonus- en dividenduitkering en NOW

jun 21, 2021 | Kantoornieuws

De minister van SZW heeft Kamervragen over het uitkeren van bonussen en dividenden door buitenlandse moederbedrijven van ontvangers van NOW beantwoord.

De minister wijst erop dat het primaire doel van de NOW is om zoveel mogelijk banen te behouden. Vanaf de invoering van de NOW-2 geldt een verbod op bonussen, dividend en inkoop van aandelen voor bedrijven die € 125.000 of meer NOW ontvangen. Dit geldt ook voor multinationals.

Niet in Nederland gevestigde bedrijfsonderdelen van concerns, die geen gebruik kunnen maken van de NOW, zijn niet gehouden aan dit verbod. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen over het bonus- en dividendverbod voor multinationals. De minister is van plan om in de NOW-4 een aanvullende voorwaarde op te nemen. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever een overeenkomst moet sluiten met de werknemersvertegenwoordiging over het uitkeren van bonussen en dividend. Het achteraf aanpassen van de voorwaarden voor de NOW-1 om de uitkering van bonussen en dividend te voorkomen is niet mogelijk.

Volgens de minister waren er signalen dat bedrijven geen NOW zouden aanvragen als hun moedermaatschappijen geen dividend zouden mogen uitkeren. Dit zou een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. De werkmaatschappijenregeling, waarbij op werkmaatschappijniveau een aanvraag wordt gedaan als het concern geen 20% omzetverlies heeft, kent een ruimer dividendverbod, dat ook geldt voor de moedermaatschappij, ongeacht de plaats van vestiging.

Bron: Mon, 21 Jun 2021 12:43:50 +0100
Share This