Inwerkingtreding implementatie richtlijnen elektronische handel

jun 14, 2021 | Kantoornieuws

De Wet implementatie richtlijnen elektronische handel treedt in werking met ingang van 1 juli 2021. Aanvankelijk zou de wet op 1 januari 2021 in werking treden. Omdat bij de indiening van het wetsvoorstel nog niet duidelijk was of de datum van inwerkingtreding van deze richtlijnen zou worden uitgesteld, is gekozen voor inwerkingtreding op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Nadien is een richtlijn tot stand gekomen die de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uitstelt tot 1 juli 2021. Het besluit dat bepaalt dat de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel in werking treedt per 1 juli 2021 is gepubliceerd in het Staatsblad.

Bron: Mon, 14 Jun 2021 11:23:44 +0100
Share This