Consultatie gebruik gegevens Handelsregister

jun 7, 2021 | Kantoornieuws

De staatssecretaris van EZK heeft een consultatie geopend om te komen tot een beleidskader voor integer gebruik van de gegevens van het Handelsregister. Via een online tool kunnen belanghebbenden hun visie op het Handelsregister geven. Reacties van belanghebbenden worden gepubliceerd in de loop van de consultatie voor zover de inzenders hebben aangegeven dat deze openbaar mogen zijn.

De oplossingsrichtingen, die uit deze verkenning naar voren komen, zullen worden uitgewerkt. Aanpassing van bestaande wetgeving is niet uitgesloten. Oplossingsrichtingen moeten wel passen binnen het Europese juridische kader, zoals de registratie van uiteindelijk belanghebbenden en het consumentenrecht, en binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Reageren is mogelijk tot 30 juni 2021 via 19167983.xleap.net.

Bron: Mon, 07 Jun 2021 09:45:10 +0100
Share This