Activering deel appartement op balans

jul 20, 2021 | Kantoornieuws

Inzet van een procedure was het bedrag waarvoor de belanghebbende een appartementsrecht, dat hij tot zijn ondernemingsvermogen wilde rekenen, moest activeren op de balans. Na de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst nam de belanghebbende bij akte van verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden het aandeel in het appartementsrecht van zijn ex-partner over. De belanghebbende stelde zich op het standpunt dat hij de helft van het appartementsrecht had aangekocht ten behoeve van zijn onderneming en daarom tegen de aanschaffingskosten mocht activeren. Volgens de inspecteur was de overgenomen helft van het appartementsrecht vanuit het privévermogen ingebracht in de onderneming. Dat betekende dat het deel van het appartementsrecht op de waarde in bewoonde staat moest worden geactiveerd.

Hof Amsterdam deelde de zienswijze van de inspecteur. Vanaf de aankoop hadden de belanghebbende en zijn partner in gelijke mate de feitelijke beschikking over het appartement. Het appartement stond aan hen beiden duurzaam voor zelfbewoning ter beschikking. Het hof vergeleek deze situatie met die waarin een belastingplichtige bij de start van een onderneming een duurzaam door hemzelf bewoond pand vanuit zijn privévermogen inbrengt in zijn ondernemingsvermogen.

De Hoge Raad is van oordeel dat het hof bij het bepalen van de inbrengwaarde van de overgenomen helft van het appartementsrecht terecht is uitgegaan van de waarde van het appartement in bewoonde staat.

Bron: Tue, 20 Jul 2021 10:38:00 +0100
Share This