Wijzigingen in sociale verzekeringswetgeving

feb 28, 2022 | Kantoornieuws

Per 1 januari 2022 zijn verschillende bedragen in de wet- en regelgeving op het terrein van het ministerie van SZW herzien. Een aantal bedragen in het Besluit uitvoering kinderbijslag en een percentage in de Algemene nabestaandenwet zijn niet meegedeeld in de Staatscourant. Dat is hersteld door deze bedragen en percentages alsnog te publiceren.

De bruto nabestaandenuitkering en de bruto wezenuitkering van de Algemene nabestaandenwet zijn aangepast aan de wijziging van het netto minimumloon per 1 januari 2022. Deze wijzingen zijn eerder gepubliceerd. In deze berekeningen is rekening gehouden met de temporisering van de afbouw van de dubbele heffingskorting. Het bijbehorende percentage is verlaagd met 1,875 procentpunt tot 164,375. Dat percentage was abusievelijk niet eerder gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2022 is het onderhoudsbedrag voor enkelvoudige kinderbijslag vastgesteld op € 440 en het bedrag voor dubbele kinderbijslag op € 1.167.

Bron: Mon, 28 Feb 2022 11:26:30 +0100
Share This