Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

sep 27, 2021 | Kantoornieuws

De werkkostenregeling (WKR) is de regeling in de loonbelasting voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen. Binnen de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. De vrije ruimte bedraagt 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% over het meerdere. In het Belastingplan 2021 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 voor het kalenderjaar 2020 verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook voor het jaar 2021. De wettelijke regeling hiervoor is in het Belastingplan 2022 opgenomen.

Uiterlijk in 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de in verband met de overschrijding van de vrije ruimte aangegeven eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022.

Bron: Mon, 27 Sep 2021 11:21:59 +0100
Share This