Niet voldaan aan urencriterium

mei 17, 2021 | Kantoornieuws

Een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met de startersaftrek als de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en hij in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast. Aan het urencriterium is voldaan als de ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uren besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming.

Inzet van een procedure voor Hof Den Haag was het antwoord op de vraag of een startende ondernemer in 2016 aan het urencriterium had voldaan. Als bewijs daarvoor voerde de ondernemer een urenregistratie aan, waarin 1.229 uren waren opgenomen. Het hof vond de urenregistratie en de beschrijvingen van de werkzaamheden per dag te vaag om daaruit te kunnen afleiden welke activiteiten op de onderneming betrekking hadden. Niet duidelijk was of de vermelding ‘opleiding’ betrekking had op werkzaamheden in het kader van de onderneming of in het kader van de dienstbetrekking. Dat gold ook voor de door de ondernemer gevolgde bij- en nascholingen. De vermelde uren waren niet te controleren bij gebrek aan onderbouwing in de vorm van facturen of opleidingsroosters. Van belang was verder dat de ondernemer in 2016 een voltijds dienstverband had. Gelet op de omvang daarvan kwam het gestelde aantal uren het hof onaannemelijk hoog voor.

Volgens het hof had de inspecteur de zelfstandigenaftrek en startersaftrek terecht gecorrigeerd.

Bron: Mon, 17 May 2021 09:52:11 +0100
Share This