Kamervragen massaal bezwaar box 3

okt 18, 2021 | Kantoornieuws

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de afhandeling van bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2020 loopt een massaalbezwaarprocedure. De massaalbezwaarprocedure betreft de rechtsvraag of de belastingheffing in box 3 op stelselniveau in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod van het EVRM. Veel belastingplichtigen hebben daarnaast in hun bezwaarschrift aangegeven dat de heffing in hun geval een individuele en buitensporige last vormt. Dit onderdeel van het bezwaarschrift wordt door de Belastingdienst los van de massaalbezwaarprocedure afgedaan. Volgens de staatssecretaris wordt de rechtsbescherming van burgers niet vergroot door eerst de massaalbezwaarprocedure af te wachten en daarna pas de individuele bezwaren af te handelen. Afdoening van het individuele deel van het bezwaar binnen de gebruikelijke termijnen in de wet ligt volgens de staatssecretaris voor de hand omdat de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de behandeling van de individuele kwestie tijdens de periode van aanhouden niet wijzigen. Het aanhouden van het individuele bezwaar heeft tot gevolg dat de belastingplichtige pas later duidelijkheid heeft en pas later tegen de uitspraak op bezwaar in beroep kan gaan.

Overigens heeft de Hoge Raad in een arrest van 2 juli 2021 geoordeeld dat de Belastingdienst het individuele deel van bezwaarschriften op de reguliere wijze moet behandelen. Dat betekent dat in beginsel binnen zes weken uitspraak op bezwaar wordt gedaan. Wel kan de beslissing op het individuele deel van het bezwaar worden aangehouden als de belastingplichtige daarmee instemt. De Belastingdienst maakt geen gebruik van deze mogelijkheid.

Bron: Mon, 18 Oct 2021 12:12:36 +0100
Share This