Fictieve afkoop loonstamrecht

feb 14, 2022 | Kantoornieuws

In de Wet op de loonbelasting staat dat, als een aanspraak op pensioen geheel of gedeeltelijk wordt afgekocht of vervreemd, de aanspraak wordt aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Deze bepaling is ook van toepassing op een aanspraak op periodieke uitkeringen in de vorm van een loonstamrecht. Van afkoop is ook sprake bij onderdekking van het loonstamrecht.

De Belastingdienst legde een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op aan een dga in verband met de vrijval van diens stamrecht in 2013. In dat jaar was duidelijk dat de dga zijn schuld aan de bv, waarin het stamrecht was ondergebracht, niet zou kunnen aflossen. Het eigen vermogen van de bv was negatief. Het belangrijkste activum van de bv was de vordering op de dga. Volgens de rechtbank kon uit niets worden afgeleid dat de dga na 2013 voldoende inkomen zou hebben gehad om de schuld aan de bv te kunnen aflossen. In 2013 was sprake van onderdekking van het stamrecht en daarmee van (gedeeltelijke) afkoop. De Belastingdienst heeft terecht een navorderingsaanslag opgelegd.

Bron: Mon, 14 Feb 2022 11:10:42 +0100
Share This